” ‘She was amazing!’ my colleagues exclaimed after Charlotta had facilitated a day of exciting and meaningful activities about who we are as a company, and where we want to go. Based on Charlotta’s proven and experienced track-record, I had high expectations on this Vision day where she would help us to dig inwards and look outwards but she exceeded them big time. Charlotta is an intelligent and warm person who makes sure a diverse group of people with different mindsets and ways of thinking are aligned. She is both challenging and praiseful and creates an inspiring environment for creative thinking. I highly recommend Charlotta for facilitating learning experiences.” / Sofia Svantesson, former CEO Ocean, CEO Elsa

.tobegin guides organizations and people in turning challenges into possibilities through added perspectives, education and craftmanship.
It is all about people, processes and perspectives.

Facilitate change
Facilitating is embracing people with different perspectives, and by using conscious leadership finding their common purpose and goal.

A facilitator is often seen using different models and processes in order to discover, develop, design and deliver. The facilitator is  in charge of the process, might it concern a change in an organisation or to gain insight about a new product.

Clients
Stockholms stad, Berghs School of Communication, Codesign, DiK, Uppsala universitet, Komm, Axfoundation, Media Evolution, NK, Zound Industries, Lunds Universitetssjukhus

The 1-3 day course could be arranged together with:
Berghs School of Communication
Media Evolution

The importance of being kind
During this workshop we will explore the notion of kindness in the workplace.

For example, we will look at why knowledge sharing is important for the soul and the business, why inclusion is important for society and business, and why being kind is vital to humanity.

Clients
Media Evolution, The Festival, Core, Joint Support

 

The workshop could be arranged together with:
ObeyaPR

Soffice
As an experient on how the mind works and perspectives grow when meeting others, Soffice started in 2015. During a day, 8 people gather to share & ask for knowledge. Participants have been doctors, refugees, singers, farmers, art directors, dentists, engineers, copywriters, freelancers and many more

Where
Stockholm archipelago, Helsingborg, Uppsala

 

Do you want to use Soffice members to give your challenge perspectives?
This way please –>

Omsätta samtal till handling (in Swedish)
Två år efter #metoo-rörelsen är det fortfarande brist på arbetsplatsens fulla ansvar. Denna dag går från samtal till handling. .tobegin har genomfört över 60 stycken medvetandegörande samtal för att skapa hållbara arbetsplatser och respektfulla samarbeten. Resultatet visar att det finns behov i flera branscher att omsätta samtal till handling.

Clients
Byråsamarbetet, Komm, The Amazing Society, Rut, F&B, Emakina DBG, Yellon, Radon, Sould, AOKI mfl

”Otroligt viktiga samtal och diskussioner. Samtalet kommer att fortsätta!”/Roi Sthlm

”Omtumlande men väldigt bra. Har varit en grym grund för diskussion hos oss. Så tacksam.”/AOKI

Round table talks
The math is simple: a challenge + new perspectives = brand new insights and solutions.
We get smarter together. .tobegin gather different perspectives/participants – to share, learn and create new knowledge.

Clients
Unionen, White arkitekter, Helsingborgs stad, Länsförsäkringar Skånemejerier, Swedbank, Malmö stad, Navet,

Talks could be arranged together with:
Berghs School of Communication
Media Evolution
ObeyaPR

Det involverande ledarskapet (in Swedish)
Deltagarna får ett gemensamt projekt- och kommunikationsspråk. Nya kunskaper, verktyg och mallar gör vardagen tydlig, effektiv och mätbar. Nyckelord är projektledning, facilitering, förändring och självledarskap.

Deltagaren får:  
1 En god förståelse för vad ett projekt är i sin helhet och i sina delar
2 Kunskap om olika typer av ledarskap.
3 Förståelse för hur information förmedlas, behandlas och tas vidare
4 Ökad kännedom om en grupps vilja att arbeta tillsammans.

Clients
Piraya, Skånes Universitetssjukhus, Laholms Lito, IKEA, NK, Lekhagen

”Snabbt insåg jag att denna kurs var något helt annorlunda. Charlotta välkomnade oss alla med öppna armar, kände av vår status, inventerade våra förväntningar och eventuella hinder som skulle kunna förhindra deltagarna att medverka tiden ut.

Med en omätbar charm tog Charlotta oss in i kursen och allt kändes spännande och nytt. Jag tolkar detta som att vår uppmärksamhet fångades till 100 % redan från sekund 1.

Med dynamiska övningar för att identifiera styrkor och svagheter, en otrolig berättarstil och 0 stycken ppt:s tog Charlotta med oss på en resa där man hela tiden ville veta mer och djupdyka i kunskapen som hon hade.”
/ Christian, Sk. Universitetssjukhus

Bästa Modellen, 2016

.förändringen 2017

.faciliteringen, 2018

.främjaren, 2019

Prefer calling? 0730 61 57 57

Or is dropping a line your thing? charlotta@tobegin.se

Follow the challenge of the week?
instagram: charlottarydholm

Once in a while?
twitter: CharlottaR