” ’She was amazing!’ my colleagues exclaimed after Charlotta had facilitated a day of exciting and meaningful activities about who we are as a company, and where we want to go. Based on Charlotta’s proven and experienced track-record, I had high expectations on this Vision day where she would help us to dig inwards and look outwards but she exceeded them big time. Charlotta is an intelligent and warm person who makes sure a diverse group of people with different mindsets and ways of thinking are aligned. She is both challenging and praiseful and creates an inspiring environment for creative thinking.” / Sofia Svantesson, former CEO Ocean, CEO Elsa

.tobegin guides organizations and people in turning challenges into possibilities through added perspectives, education and craftmanship.
It is about people, processes and perspectives.

Facilitate change
To facilitate is to embrace people with different perspectives, and to use conscious leadership when finding common purpose and goal.

A facilitator is often seen using different models and processes in order to discover, develop, design and deliver. The facilitator leads the process, might it concern a change in an organisation or to gain new insights. A three day version is arranged together with Berghs SoC and Media Evolution.

Clients
Stockholms stad, Berghs SoC, Codesign, DiK, Uppsala universitet, Komm, Axfoundation, NK, Zound Industries, Skånes Universitetssjukhus, Hotel C

The importance of being kind
During this workshop we will explore the notion of kindness in the workplace.

During this workshop we will for example look at why knowledge sharing is important for the soul and the business, why inclusion is important for society and business, and why being kind is vital to humanity. We will discuss the importance of perspectives and how that impacts both health and busniess.
The workshop could be arranged together with agency ObeyaPR and company Kom så flyger vi.

Clients
Media Evolution, The Festival, Core, Joint Support

Soffice
As an experient on how the mind works and perspectives grow when meeting others, Soffice started in 2015. During a day, 8 people gather to share & ask for knowledge.

Soffice takes place every sixth weeks on the island Vaxön in the Stockholm archipelago. In 2019 it has been tried out in Helsingborg and is on the way to start in Uppsala.

During the four years it has been going on, participants have been doctors, refugees, singers, farmers, business developers, art directors, dentists, engineers, copywriters, freelancers and many more.

 It is possible to use Soffice members to give your challenge perspectives during a design sprint! This way please to learn more –>

Omsätta samtal till handling (in Swedish)
Under 2018 och 2019 har Charlotta Rydholm genomfört över 60 st medvetandegörande samtal, med syfte att skapa hållbara arbetsplatser och samarbeten.

Resultatet visar att det finns tydliga behov  att kunna definiera utmaningar och omsätta samtal till konkret handling. Boka en dag på din arbetsplats!

Kunder
Komm, TAS, Rut, F&B, Emakina DBG, NY, Radon, Sould, AOKI, ROI mfl

”Otroligt viktiga samtal och diskussioner. Samtalet kommer att fortsätta!”/Roi
”Omtumlande. Har varit en grym grund för diskussion hos oss. Så tacksam.”/AOKI

Round table talks
The math is simple: a challenge + new perspectives = brand new insights and solutions.

We get smarter together.
.tobegin gather different perspectives andparticipants – to share, learn and create new knowledge. These facilitated talks could be arranged together with BerghsSoC and Media Evolution.

Clients
Unionen, White arkitekter, Helsingborgs stad, Länsförsäkringar Skånemejerier, Swedbank, Malmö stad, Navet mfl

Det involverande ledarskapet (in Swedish)
Deltagarna får ett gemensamt projekt- och kommunikationsspråk. Nya kunskaper, verktyg och mallar gör vardagen tydlig, effektiv och mätbar. Nyckelord är projektledning, facilitering, förändring och självledarskap.

Deltagaren får:  
1 En god förståelse för vad ett projekt är i sin helhet och i sina delar
2 Kunskap om olika typer av ledarskap.
3 Förståelse för hur information förmedlas, behandlas och tas vidare
4 Ökad kännedom om en grupps vilja att arbeta tillsammans.

”Snabbt insåg jag att denna kurs var något helt annorlunda. Charlotta välkomnade oss alla med öppna armar, kände av vår status, inventerade våra förväntningar och eventuella hinder som skulle kunna förhindra deltagarna att medverka tiden ut.

Med en omätbar charm tog Charlotta oss in i kursen och allt kändes spännande och nytt. Jag tolkar detta som att vår uppmärksamhet fångades till 100 % redan från sekund 1.

Med dynamiska övningar för att identifiera styrkor och svagheter, en otrolig berättarstil och 0 stycken ppt:s tog Charlotta med oss på en resa där man hela tiden ville veta mer och djupdyka i kunskapen som hon hade.”
/ Christian, Sk. Universitetssjukhus

 

Kunder
Piraya, Skånes Universitetssjukhus, Laholms Lito, IKEA, NK, Lekhagen

Bästa Modellen, 2016

.förändringen 2017

.faciliteringen, 2018

.främjaren, 2019

Prefer calling?
0730 61 57 57

Or is dropping a line your thing?
charlotta@tobegin.se

Follow the challenge of the week?
instagram: charlottarydholm

Once in a while?
twitter: CharlottaR