Det finns så mycket som göra oss unika, olika, annorlunda. Vårt liv är unikt. Vår uppväxt skiljer sig från varandras. […]