Att våga prova nya idéer, insikter och tankar. Att prototypa är att skapa en första version av någonting som andra […]