Som facilitator utvecklar du en förmåga att se helheten, att leda processer för att leda organisationsförändringar, skapa nya produkter eller […]
Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan ”now what?”.  Detta […]