Facilitera förändring

Facilitera förändring

Som facilitator utvecklar du en förmåga att se helheten, att leda processer för att leda organisationsförändringar, skapa nya produkter eller tjänster. Den som faciliterar behöver alltså själv inte vara expert i ämnet/utmaningen som ska lösas, utan är istället kunnig på att designa och leda den process som leder fram till utmaningens lösning. Under tre dagar får deltagaren: 1 Kunskap om hur du ökar engagemang, kreativitet, självledarskap och framåtrörelse 2 Kunskap om vilka beteenden som för en grupp framåt och vilka som – omedvetet – hindrar utveckling. 3 Processdesign för att skapa ramar och innehåll 4 Metoder och modeller för förändring och innovation 5 Metoder som kan användas för olika typer av strategiskt och kreativt arbete 6 Hantera förmågan att lösa komplexa utmaningar på kort tid Utbildningen görs ett par gånger om året tillsammans med Berghs School of Communication. Läs mer om det här....
Läs mer
Omsätta samtal till handling

Omsätta samtal till handling

Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan "now what?".  Detta är .tobegins svar. En dag som tar deltagaren från samtal till handling:   Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande och respektfull arbetsplats. Deltagarna går igenom tre processer: O-modellen: Visualiserar områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade. Främjartekniker: Hjälper deltagaren att få utmaningar att omvandlas till lösningsorienterade uppdrag och definierar vad som behöver göras med hjälp av olika främjartekniker. Runda Modellen: Visualiserar vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har. Deltagaren får under dagen: 1 Lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen. 2 Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till...
Läs mer
The Sweetspot model

The Sweetspot model

The Sweetspot model är en modell som är riktigt bra att använda både som individ och som företag. Vi börjar längst upp - vad du älskar att göra. Vilka situationer vill du vara med i, vilka samtal vill du ha? Så går vi till vänster - vad du är bra på. När känner du att du levererar till din bästa förmåga, när behärskar du situationen och är nöjd med resultatet? Och så cirkeln där nere - vad du får betalt för. Vilka uppdrag/tjänster/leveranser får du betalt för i pengar, eller uppseende eller engagemang? Slutligen - vad världen behöver. Vilken kunskap, erfarenhet eller produkt behöver världen? När alla fyra cirklar arbetar ihop är du in the sweetspot. Det kan vara under en minut, en månad eller flera år. Kort eller under en längre tid; att befinna sig i the sweet spot är ljuvligt. Prova! ...
Läs mer
Främjartekniker

Främjartekniker

Kanske har du hört talas om härskartekniker någon gång. Tekniker som används när någon vill använda makt för att bestämma över andra. Det är bra att känna till dem och att veta hur du ska göra för att bryta mönstret över någon som försöker härska. Men, sen då? När du varit modig nog att bryta ovanor, kanske genom o-modellen. Hur ska du och din grupp göra för att vända problemen till genomförbara möjligheter? Ett sätt kan vara att identifiera vilka främjartekniker ni vill se mer av. Vilka de är? Här kommer några:   Lyssnande - Lyssna för att förstå. Bygg på ett samtal, dvs undvik att ta över det. Förstår du nästan, fråga igen. Lyssna på vad som sägs. Synliggörande - Se varandra. Alla är med på lika villkor. Se till att alla blir sedda. Upphöjande - Belys varandras förmågor. Uppskatta de förmågor som är relevanta. Framhållande av information -  Försäkra er om att alla får all relevant information för att kunna delta på lika villkor.  Hänsynstagande -...
Läs mer
Med O-modellen som samtalsgrund

Med O-modellen som samtalsgrund

#metoo och upprop som #sistabriefen (kommunikationsbranschen) har gett arbetsplatser en reell och viktig anledning att samtala kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Nya insikter om dynamiken på arbetsplatsen, självledarskapet och kundrelationer har identifierats hos samtliga arbetsplatser som .tobegin arbetat med under våren 2018. Med O-modellen som grund kan en förändring börja. .tobegin har ett upplägg som ser ut såhär: 9-11 → Samtal i workshopform med O-modellen som gemensam plattform Den vanligaste fallgropen i förändringsarbeten är att fokusera på sakfrågor. De är enkla att förstå och planlägga. Svårare är att hantera reaktioner på förändringen. För några är förändring en möjlighet, för andra ett hot. Utmaningen är att lyssna för att förstå, hitta en gemensam väg fram och att sedan få alla med sig. 11-12 → Samtalens resultat sammanfattas och vägar fram identifieras .tobegin klustrar och gör insiktsarbete som ligger till grund för eftermiddagens samtal. 13-16 → Den fortsatta vägen fram Tydligt definierade utmaningar presenteras, med syfte att vara lösningsorienterade och framåtblickande. Med hjälp av modeller får...
Läs mer
Säg det med en tweet

Säg det med en tweet

Har du varit med om att du och dina nära snurrar ihop allt, rör till och blandar utmaningar med önskningar och visioner med problem? Ett sätt att fokusera på det viktiga kan vara att formulera er styrka i en tweet (max 140 tecken). Om den utmaning ni vill lösa tex är att era kunder inte når er kundtjänst på ett enkelt sätt, då kanske er tweet blir "2019 börjar bra. Äntligen finns vi bara ett tangentklick bort." (62 tecken) Kanske är utmaningen att era kunder inte når kundtjänsten pga att ni endast pratar svenska trots en storsatsning på den engelska och spanska marknaden; "Finally. We are here for you! Por fin. Estamos listos para ustedes." (67 tecken) Genom att visualisera resultatet blir det kanske både lättare och roligare att backa bakåt och se vad du behöver göra för att kunna skriva den där tweeten om ett år. ...
Läs mer
Så blir du en vinnare i att processleda utmaningar.

Så blir du en vinnare i att processleda utmaningar.

Att få den gemensamma kunskapen i ett företag eller i en organisation att lösa komplexa problem kan vara svårt. Därför behöver du lära dig att använda processer och tekniker för facilitering och processledning. Genom att innovera - transformera - testa - utvärdera - testa igen kan du få produkter, arbetskulturer och affärsmål att bli enastående. Som processledare behöver du ha tillit till just processen snarare än att drivas av fasta riktlinjer och redan utsatta mål. Att vilja förändra, innovera och våga prova - misslyckas - lära - göra om är utvecklingsmöjligheter som identifierar en processledare. Det handlar om att uppdatera sina metoder för ledarskap och att kunna ta ledarskap över de processer och människor som är delaktiga....
Läs mer
Tydligheten är din bästa vän

Tydligheten är din bästa vän

En facilitator fungerar som en samtalsledare och en förenklare. En facilitators uppdrag är att få andra att se och ta ansvar och att själva kunna ledningen för lärande. En facilitator är en processguide; du undviker att utvärdera och bidra med privata idéer och lärdomar. Ditt fokus är istället att hålla igång och fokusera samtalet och se till att alla medlemmar deltar med deras respektive förmåga.  För att klara detta på bästa sätt är tydligheten din bästa vän. Dessa frågor behöver kunna besvaras: 1 Varför gör du detta; varför behövs en facilitator? 2 Hur vill du lägga upp tiden du har framför dig? 3 Vad är det gemensamma målet; vad vill ni fira när tiden tillsammans är slut? 4 Vilka metoder, verktyg, dynamiker i gruppen ska användas så mycket alt så lite som möjligt? När du ser allt tydligt får också deltagarna en möjlighet att medverka efter sin bästa förmåga. ...
Läs mer
Att prototypa är lätt. Börja!

Att prototypa är lätt. Börja!

Att våga prova nya idéer, insikter och tankar. Att prototypa är att skapa en första version av någonting som andra kan reagera på. Det är ett bra sätt att snabbt se om den nya vägen kan vara en väg värd att gå. Fail fast not big. Prototyping är ett sätt att testa ny teknik utforska möjligheter inspirera skapa ett gemensamt mål förstå känslor Det finns tre regler att ta hänsyn till; hitta den snabbaste vägen till upplevelse / att skapa är det bästa sättet att komma på idéer / använd material som gör att du kan jobba snabbt. En prototyp är något enkelt som andra kan reagera på och tycka till om. En prototyp behöver inte vara komplex för att någon ska kunna testa den. Det kan vara en film gjord med mobilen, något byggt av klossar, något ritat på ett papper osv Försök att jobba i korta iterationer. Bygg så snabbt du kan för att testa din hypotes. Mycket kommer att gå fel. Det är...
Läs mer