Modeller: Brief

En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att…

Read More