Modeller: Brief

Modeller: Brief

En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att kunden/uppdragsgivaren och byrån/uppdragstagaren är eniga om vad som ska göras och en brief lägger grunden för arbetet. En brief ska vara rapp och koncis. Kanske vill kunden skicka med bakgrundsmaterial och annat? Det går fint, låt det bli bilagor till den kärnfulla briefen. Får vi alltid en brief från en kund? Nej. Det händer faktiskt ganska ofta ett en kund muntligt framför vad de tänkt sig eller tror det tänkt sig. Assumption is the mother of all fuck ups, så vill du vara säker på att ni säger och pratar om samma sak så rekommenderar .tobegin att du antingen ber kunden om en brief eller erbjuder dig att skriva den åt dem. Vad ska du ha med i en brief då? Välja utifrån den situation du är i. Kanske kan några av rubrikerna nedan vara relevanta: AFFÄRSIDÉ Vad är tanken med det...
Läs mer