Modeller: Corporate Brand Identity Map

Modeller: Corporate Brand Identity Map

Åsa Marklund, marknadschef på DoeBlombergGottberg, resonerar kring modellen såhär: "Varumärkesplattformar i all ära... Det finns många att välja mellan och risken är alltid att man väljer en modell som är för stor och komplex för att bära med sig i vardagen. Hanterbarhet är en allt viktigare aspekt när man ska välja plattform. För tio år sedan var det ju bara proffsen på marknadsavdelningen som behövde förstå varumärkesarbetet. Idag är det kanske personerna på verkstaden som är bolagets viktigaste ansikte utåt. De måste förstå vilket varumärke de representerar. Eller tvärt om – de duktigaste människorna i branschen ska vilja jobba i varumärkets namn! Jag tycker att det är spännande att reflektera kring engelskans Trademark versus Brand. Trademark syftar på varumärkets fysiska egenskaper som namn, logo och form. Brand syftar på icke fysiska egenskaper som associationer, tankar och känslor som dyker upp i mottagarens medvetande. Man säga att ett brand, eller varumärke, inte ägs av företaget själv. Uppfattningen ägs av mottagaren. Men vi kan påverka bilden genom att kommunicera och...
Läs mer