Kategori: Forming Storming Performing Norming

Dr Bruce Tuckman publicerade modellen Forming Storming Norming Performing 1965. Några år senare la han till ett femte steg; Adjourning. Hur som helst, de fyra första handlar om hur en grupp ofta beter sig och hur klokt det kan vara att veta att vi alla knappast är på samma plats, samtidigt. Forming handlar om att gruppen ska formas. […]

Läs mer