Övningar: Utmana invanda värderingar

Övningar: Utmana invanda värderingar

Det finns ett enkelt sätt för en grupp att lyfta värderingar och se hur olika vi faktiskt ser på dem. Även om vår grupp är liten. Syftet med övningen är att lyfta blicken och se att värderingar är subjektivt, att vi alla kan ändra våra värderingar och att en grupp mår bra av att prata om dem. Inte bara ta för givet att de finns. Så här enkelt gör du: 1 Skriv "Ja", "Ja, fast...", "Nej, fast..." och "Nej" på fyra stora papper. 2 Lägg ut dem med ett par meters mellanrum på golvet. 3 Ge gruppen ett påstående. Be dem att ställa sig vid det papper som bäst representeras deras svar. Tex: Chimpanser är smartare än taxar. Tankarna kan då gå: - Ja, det vet jag, för jag har läst och sett forskningsrapporter på detta. - Ja, fast hmm det beror nog på situationen. - Nej, fast mätningen är säkert gjord så att chimpanser ska vara smartare. - Nej, så kan du inte säga.  I så fall vill jag...
Läs mer
Kreativitet: Reglaget öppnar tanken

Kreativitet: Reglaget öppnar tanken

I början kan det kännas lätt att tänka nytt. Att utveckla en produkt. Att göra en tjänst ännu bättre. När du gör det; gör du det genom att fortsätta ha produkten/tjänsten i fokus, eller går du utanför det du ser? Det kan var lite knepigt det där. En idé för att låta tankarna spännas lite längre än "ah vi har en nyckel och ett lås, då kan vi göra låset bättre" kan vara denna övning. Då kan svaret baseras på helt andra saker än "nyckel" och "lås". Kanske innoverar du, tack vare reglageidén nedan, en helt ny produkt, identifierar andra utmaningar eller upptäcker ett beteende som kan vara värt att ta hänsyn till. 1. Skriv ner fem motsatspar. En enhet <---> Flera delar, Blött <--->Torrt, Golv <--> Tak, Enstaka <---> Mängd, Fast <-->Mobil osv 2. Definiera produkten/tjänsten du vill utveckla eller behöver utmana. 3. Dra det imaginära reglaget så långt åt sidorna som möjligt. Sätt in produkten/tjänsten i kontexten. Förra veckan använde jag en projektor som...
Läs mer
Övningar: Börja mötet med att rita

Övningar: Börja mötet med att rita

Charlotta och .tobegin börjar ofta en workshop med flera pennor och ett stort A1-block. Att börja en workshop eller ett längre möte med att rita av varandra kan sätta gruppen i en glad stämning. Det öppnar för skratt, igenkänning, fysisk beröring och mycket ögonkontakt. Gör såhär: 1 Halva gruppen sitter på golvet i en ring med kroppen vänd utåt. 2 Andra halvan sätter sig i en större ring, mittemot en person i den inre ringen. 3 Mellan de två ringarna placeras A1-papper. Ett för varje person i den inre ringen. 4 Den som sitter i den yttre ringen förser sig med en penna. 5 På signal börjar de i en yttre ringen att rita av den som sitter mittemot i den inre. 6 Efter ca 20 sekunder ropas BYT och den yttre ringen flyttar sig ett steg till höger och fortsätter bygga på den avbildning som är påbörjad. 7 När personerna i den yttre ringen är kvar vid sin ursprungsvän i den inre ringen slutar övningen. Gemensamma porträtt...
Läs mer