Omsätta samtal till handling

Omsätta samtal till handling

Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan "now what?".  Detta är .tobegins svar. En dag som tar deltagaren från samtal till handling:   Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande och respektfull arbetsplats. Deltagarna går igenom tre processer: O-modellen: Visualiserar områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade. Främjartekniker: Hjälper deltagaren att få utmaningar att omvandlas till lösningsorienterade uppdrag och definierar vad som behöver göras med hjälp av olika främjartekniker. Runda Modellen: Visualiserar vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har. Deltagaren får under dagen: 1 Lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen. 2 Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till...
Läs mer
Främjartekniker

Främjartekniker

Kanske har du hört talas om härskartekniker någon gång. Tekniker som används när någon vill använda makt för att bestämma över andra. Det är bra att känna till dem och att veta hur du ska göra för att bryta mönstret över någon som försöker härska. Men, sen då? När du varit modig nog att bryta ovanor, kanske genom o-modellen. Hur ska du och din grupp göra för att vända problemen till genomförbara möjligheter? Ett sätt kan vara att identifiera vilka främjartekniker ni vill se mer av. Vilka de är? Här kommer några:   Lyssnande - Lyssna för att förstå. Bygg på ett samtal, dvs undvik att ta över det. Förstår du nästan, fråga igen. Lyssna på vad som sägs. Synliggörande - Se varandra. Alla är med på lika villkor. Se till att alla blir sedda. Upphöjande - Belys varandras förmågor. Uppskatta de förmågor som är relevanta. Framhållande av information -  Försäkra er om att alla får all relevant information för att kunna delta på lika villkor.  Hänsynstagande -...
Läs mer
Säg det med en tweet

Säg det med en tweet

Har du varit med om att du och dina nära snurrar ihop allt, rör till och blandar utmaningar med önskningar och visioner med problem? Ett sätt att fokusera på det viktiga kan vara att formulera er styrka i en tweet (max 140 tecken). Om den utmaning ni vill lösa tex är att era kunder inte når er kundtjänst på ett enkelt sätt, då kanske er tweet blir "2019 börjar bra. Äntligen finns vi bara ett tangentklick bort." (62 tecken) Kanske är utmaningen att era kunder inte når kundtjänsten pga att ni endast pratar svenska trots en storsatsning på den engelska och spanska marknaden; "Finally. We are here for you! Por fin. Estamos listos para ustedes." (67 tecken) Genom att visualisera resultatet blir det kanske både lättare och roligare att backa bakåt och se vad du behöver göra för att kunna skriva den där tweeten om ett år. ...
Läs mer
När kunskapsdelning sker mellan flera parter

När kunskapsdelning sker mellan flera parter

Du har en kunskap du kan sälja. Den finns en kunskap att köpa. Klart och betalt! Eller? Vi är vana vid att en kunskap går mellan person A och B. Jag skulle vilja säga att vi kan vara modiga och låta en kunskap gå från A till C, och att C i sin tur ger till person B och D. D tackar C och ger något till. Med hjälp av ny kunskap ger A till D och så vidare. Hängde du med? Det handlar alltså om kunskap som delas mellan olika parter, inte det vanliga "om jag ger dig det här, då får jag tillbaka det där av dig". Begreppet delningsekonomi används då internet eller informationsteknologi används för att möjliggöra delning och innefattar en infrastruktur för att hyra, dela, ge bort eller ta del av tjänster. Vill du se ett exempel? På thecommunity.se skapas det en mängd olika mikrotransaktioner. Alla som lägger in kunskap är medlemmar av Media Evolution, men delar sin kunskap med alla....
Läs mer
Om hur du påverkar dig själv

Om hur du påverkar dig själv

Ibland är det skönt att ta nya tag. Strunta i allt som hänt. Ibland kan det tvärtom vara skönt att stanna i det välbekanta och undvika att utsättas för något nytt. Frågorna nedan tror jag kan tilltala dig, vem du än tycker att du är. Tanken med att göra 1 en utvärdering 2 en nulägesanalys och 3 ett framtidscenario är att ta ett aktivt beslut. Att lära dig av det du lyckats med och det du missat totalt. Att se vad det innebär för nuläget och hur du vill att det ska se ut framöver. Utan dömande ord, förmaningar, omöjliga krav och annat vi lätt slänger in i den nedtryckande soppan. En egen feedback helt enkelt;  1 Detta gjorde jag, 2 det innebär att jag är här nu och 3 framöver vill jag vara kvar här/gå ditåt/vara där. Same same but different. Vi börjar nämligen med nulägesanalysen. Först 2, sedan 1 och slutligen 3. 2 NULÄGESANALYS Vad är du bättre på än 90% av befolkningen? Vad kan du bli...
Läs mer
Få koll på värderingar

Få koll på värderingar

När du vill veta hur din kommunikation fungerar som allra bäst, är ett klokt val att veta en del om värderingar. Alla har dem. Vi har så många att vi ibland kan må bra av att veta vilka som fortfarande gäller, vilka som vi slentrianmässigt bär med oss och vilka vi vill börja använda. När vi vet mer om våra värderingar, kan vi också se hur kommunikationen omedvetet (eller medvetet) färgas av dem och att mottagaren ofta reagerar fortare på värderingarna än kommunikationen. Läs igenom orden nedan. Ringa in de ord (3-4 st) som känns extra viktiga. Vad är viktigt för att du ska må bra i vardagen? Avkoppling, Avskildhet, Beslutsamhet, Disciplin, Effektivitet, Flexibilitet, Gemenskap, Glädje, Hjälpsamhet, Hopp, Humor, Hälsa, Inflytande, Levebröd, Lojalitet, Måttlighet, Njutning, Närhet, Ordning, Pålitlighet, Realistisk, Respek, Rättvisa, Spänning, Stabilitet, Sårbarhet, Tillgivenhet, Tillit, Tradition, Trygghet, Tröst, Uppskattning, Uthållighet, Variation, Varsamhet, Välkomnande, Vänlighet Vad är viktigt för att du ska kunna uttrycka dig själv och utvecklas? Acceptans, Ansvar, Balans, Empati, Fokus, Generositet, Innovation, Integritet,...
Läs mer
Livsresan

Livsresan

Klustret Ekskäret erbjuder en hel del kurser i vad vi kan kalla självledarskap. Och det finns något smart i det där. Att kunna leda sig själv, för att kunna leda andra. Eller tycka det är ok att bli ledd för den delen. En modell de använder sig av kallas Livsresan. Den går i sin enkelhet ut på följande: 1 Lägg ett papper, modell större, framför dig. 2 Måla en livslinje från ditt första minne till idag. 3 Längs med denna linje markerar du sedan stunder/händelser/möten/sekunder/år som drabbat dig. Drabbat dig med kärlek, sorg, energi, meningsfullhet, rädsla, skratt osv Ovanför linjen markerar (skriver, målar, ritar) du de som gav dig något (skratt, tillit, kärlek osv). Under linjen markerar du de som tog något ifrån dig (tryggheten, tilliten, kraften osv) 4 Reflektera över det du ser. Har vissa stunder/relationer/platser format dig mer än andra? 5 Ser du hur dina värderingar varit närvarande eller frånvarande? 6 Ser du vad som har gjort att du fortsatt på din livslinje? 7 Vad kan du...
Läs mer
Victoria Palm om Oas

Victoria Palm om Oas

Victoria Palm undersöker vad som händer i tystnaden. I den stund vi låter alla digitala kanaler finnas en längre bit ifrån oss än en armlängds avstånd. Hennes projekt heter Oas och är värd en läsning, en reflektion och en handling. Victoria menar att en ständigt uppkopplad vardag gör oss sjuka. Att reklam, nyheter, jobb, prat, multitasking, mail, sms, telefoner och sociala medier fyller våra hjärnor och gör att vi aldrig får en paus för att återhämta oss. - Oas är en metod som hjälper företag, organisationer och privatpersoner att hitta ett hållbart förhållningssätt till den digitala och sociala kommunikation som omger oss på fritiden, på stan, på jobbet och genom Internet och media. Metoden hjälper oss att mår bättre, både psykiskt och fysiskt samt enklare får tillgång till bättre fokus, lust och kreativitet. Visst låter den spännande? Hon har också intervjuat Charlotta om hennes tankar kring det aktiva valet och vad det kan ha att göra med innebandymatcher....
Läs mer
Feedback

Feedback

Är du också fundersam över om det ska heta feedback eller återkoppling. Fastnar du i den funderingen och kanske hoppar över själva övningen? Det är roligt med feedback; var noga med några huvudregler först bara: du behöver ha skapat en tillitsfull relation till den som du vill ge feedback & du har en äkta intention av att den feedback du ger stärker personen till att utvecklas och bli än bättre.' Så här enkelt fungerar feedback 1 Fakta: Vad gjorde personen specifikt - som du uppskattade? eller Vad gjorde personen specifikt - som du vill förbättra? 2 Subjektiv upplevelse: På vilket sätt har du eller andra glädje av handlingen? eller På vilket sätt drabbades du eller andra av handlingen? 3 Gemensam plan: Tillfälle i framtiden då personen gärna får använda beteendet igen. eller Tillfälle i framtiden när personen kan undvika detta beteende....
Läs mer
Det aktiva valet

Det aktiva valet

Har du någon gång sagt att du måste göra något? Jag måste springa nu om jag ska hinna. Jag måste se filmen. Jag måste åka till Spanien snart. Vet du. Du måste ingenting. Du måste inte ens andas, det tar en del av nervsystemet hand om. Fast kanske du VILL göra något. Kanske det är så att du VÄLJER att göra något. Eller kanske du helt enkelt BEHÖVER göra något. Säger du ordet måste, är det som om någon annan har bestämt åt dig och du sätter dig frivilligt i en situation du själv är oförmögen att ändra. Här är ett exempel: Charlotta har två flickor som går i skolan. Hon måste inte hämta dem efter skolans slut. Hon vill hämta sina älskade flickor. Hon väljer att lägga ett möte tidigt, så att hon i lugn och ro kan hämta dem. Hon behöver hämta dem, så att de fantastiska lärarna kan få fortsätta sitt liv efter jobbet. Ta ett aktivt val. Vad gör du för att minska på måsten i ditt liv? Inspireras gärna av...
Läs mer