Modeller: Corporate Brand Identity Map

Åsa Marklund, marknadschef på DoeBlombergGottberg, resonerar kring modellen såhär: ”Varumärkesplattformar i all ära… Det finns många att välja mellan och risken är alltid…

Read More

Modeller: Debrief

Skönt. Briefen klar. Hur bra den än är så kan det vara så att briefen tolkas på olika sätt. För att eliminera all möjlighet…

Read More

Modeller: Brief

En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att…

Read More

Modeller: Kotters 8 steg

Professor John Kotter har tagit fram en organisationsmodell för ledare som behöver förankra och få alla med på att en förändring är nödvändig….

Read More

Modeller: Change Mechanism

Vill du förändra något, men stöter på utmaningar? Då kan denna modellen vara smart för att förstå mer om hur mottagaren tänker och…

Read More