Kategori: Modeller

Åsa Marklund, marknadschef på DoeBlombergGottberg, resonerar kring modellen såhär: ”Varumärkesplattformar i all ära… Det finns många att välja mellan och risken är alltid att man väljer en modell som är för stor och komplex för att bära med sig i vardagen. Hanterbarhet är en allt viktigare aspekt när man ska välja plattform. För tio år sedan var […]

Läs mer

Dr Bruce Tuckman publicerade modellen Forming Storming Norming Performing 1965. Några år senare la han till ett femte steg; Adjourning. Hur som helst, de fyra första handlar om hur en grupp ofta beter sig och hur klokt det kan vara att veta att vi alla knappast är på samma plats, samtidigt. Forming handlar om att gruppen ska formas. […]

Läs mer

En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att kunden/uppdragsgivaren och byrån/uppdragstagaren är eniga om vad som ska göras och en brief lägger grunden för arbetet. En brief ska vara rapp och koncis. Kanske vill kunden skicka med bakgrundsmaterial och annat? […]

Läs mer

Professor John Kotter har tagit fram en organisationsmodell för ledare som behöver förankra och få alla med på att en förändring är nödvändig. Anledningen kan vara tappade kunder eller anställda som klättrar alltmer till höger på The Terrorist Line. Kotters modell är allomfattande och tar tid, kanske flera år. Modellen behöver naturligtvis tydliggöras, förstås och accepteras […]

Läs mer

Vill du förändra något, men stöter på utmaningar? Då kan denna modellen vara smart för att förstå mer om hur mottagaren tänker och vad mottagaren behöver för att ta ett förändrande beslut. Exemplet i modellen handlar om hur person1 vill få person2 att säga Ja/ta ett beslut kring en resa. Kanske räcker det att person1 […]

Läs mer

W. Chan Kim och Renée Mauborgne delar med sig av en riktigt bra och omfattande uppsättning analytiska verktyg, metoder och ramverk. Deras Blue Ocean Strategy hjälper dig få struktur på ett – ofta – ostrukturerat problem, nämligen organisationers förmåga att skapa nya marknadsutrymmen. Systematiskt. Det går!   Det bästa sättet att slå konkurrenterna är: att sluta […]

Läs mer