Modeller: Corporate Brand Identity Map

Modeller: Corporate Brand Identity Map

Åsa Marklund, marknadschef på DoeBlombergGottberg, resonerar kring modellen såhär: "Varumärkesplattformar i all ära... Det finns många att välja mellan och risken är alltid att man väljer en modell som är för stor och komplex för att bära med sig i vardagen. Hanterbarhet är en allt viktigare aspekt när man ska välja plattform. För tio år sedan var det ju bara proffsen på marknadsavdelningen som behövde förstå varumärkesarbetet. Idag är det kanske personerna på verkstaden som är bolagets viktigaste ansikte utåt. De måste förstå vilket varumärke de representerar. Eller tvärt om – de duktigaste människorna i branschen ska vilja jobba i varumärkets namn! Jag tycker att det är spännande att reflektera kring engelskans Trademark versus Brand. Trademark syftar på varumärkets fysiska egenskaper som namn, logo och form. Brand syftar på icke fysiska egenskaper som associationer, tankar och känslor som dyker upp i mottagarens medvetande. Man säga att ett brand, eller varumärke, inte ägs av företaget själv. Uppfattningen ägs av mottagaren. Men vi kan påverka bilden genom att kommunicera och...
Läs mer
Modeller: Forming, Storming, Performing & Norming

Modeller: Forming, Storming, Performing & Norming

Dr Bruce Tuckman publicerade modellen Forming Storming Norming Performing 1965. Några år senare la han till ett femte steg; Adjourning. Hur som helst, de fyra första handlar om hur en grupp ofta beter sig och hur klokt det kan vara att veta att vi alla knappast är på samma plats, samtidigt. Forming handlar om att gruppen ska formas. Gruppmedlemmarna lär känna varandra och de sociala spelreglerna sätts. Fasen präglas av organisation och struktur; rutiner och mötesformer diskuteras. Alla behöver en tydlig bild av projektet. Vilka är förutsättningarna? Storming inträffar när gruppen känner att de är bekväma med varandra och att ingen längre är rädd för att vädra sina åsikter. Diskussioner om vilka beslut som ska tas uppstår frekvent. Varför gör vi detta? Norming innebär att alla är vet och är överrens om det övergripande målet. Alla har den information de behöver. Vi vet vårt värde och tar ett aktivt val för att nå målet. Performing sker om alla i gruppen varit tillräckligt samspelta, målinriktade och motiverade. Heja oss! Hur svårt kan det vara? Det...
Läs mer
Modeller: Debrief

Modeller: Debrief

Skönt. Briefen klar. Hur bra den än är så kan det vara så att briefen tolkas på olika sätt. För att eliminera all möjlighet till fri tolkning kan ett tips vara att en debrief görs. En debrief har briefen som grund och med markeringar vid de meningar eller stycken som av någon anledning är oklara. Du vill få bekräftat att du förstått briefen rätt. Och lyfta de delar du inte alls förstår.  En luddig formulering kommer ofta från en luddig tanke och en luddig tanke behövs tänkas igenom ett par gånger till innan den får hamna i en slutlig brief. Så. Debriefen klar. Projektet kan starta på riktigt. Grunden är lagd. Nu passar det bra att göra en kreativ brief. En brief till? Javisst! ...
Läs mer
Modeller: Brief

Modeller: Brief

En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att kunden/uppdragsgivaren och byrån/uppdragstagaren är eniga om vad som ska göras och en brief lägger grunden för arbetet. En brief ska vara rapp och koncis. Kanske vill kunden skicka med bakgrundsmaterial och annat? Det går fint, låt det bli bilagor till den kärnfulla briefen. Får vi alltid en brief från en kund? Nej. Det händer faktiskt ganska ofta ett en kund muntligt framför vad de tänkt sig eller tror det tänkt sig. Assumption is the mother of all fuck ups, så vill du vara säker på att ni säger och pratar om samma sak så rekommenderar .tobegin att du antingen ber kunden om en brief eller erbjuder dig att skriva den åt dem. Vad ska du ha med i en brief då? Välja utifrån den situation du är i. Kanske kan några av rubrikerna nedan vara relevanta: AFFÄRSIDÉ Vad är tanken med det...
Läs mer
Modeller: Kotters 8 steg

Modeller: Kotters 8 steg

Professor John Kotter har tagit fram en organisationsmodell för ledare som behöver förankra och få alla med på att en förändring är nödvändig. Anledningen kan vara tappade kunder eller anställda som klättrar alltmer till höger på The Terrorist Line. Kotters modell är allomfattande och tar tid, kanske flera år. Modellen behöver naturligtvis tydliggöras, förstås och accepteras av hela organisationen och den kan stanna av först när nya vanor, beteenden och normer blivit en del av företagets kultur. Fördelen med modellen är att det är enkel modell att överblicka och att fokus ligger på att förbereda, acceptera och se fram emot att en förändring kommer att ske (oberoende av vad själva förändringen innebär). Utmaningen modellen har är kravet på användarens uthållighet. Inga steg kan hoppas över och processen tar mycket tid. 1. Increase the urgency for change / Gör det angeläget – det är bråttom-det är nödvändigt 2. Build a team dedicated to change / Skapa en stark trupp av vägledare – en konstellation med förändringskompetens 3. Create...
Läs mer
Modeller: Change Mechanism

Modeller: Change Mechanism

Vill du förändra något, men stöter på utmaningar? Då kan denna modellen vara smart för att förstå mer om hur mottagaren tänker och vad mottagaren behöver för att ta ett förändrande beslut. Exemplet i modellen handlar om hur person1 vill få person2 att säga Ja/ta ett beslut kring en resa. Kanske räcker det att person1 motiverar tydligt nog i en cirkel. Men om inte det får person2 att ta ett beslut, ja då kan det vara en bra idé att se till att fylla de andra tre cirklarna med fakta, information, lyssnande och kommunikation. Mer om Tangarora och en spaning med grundaren Magnus tankar om förändringsbenägenhet och vad som hindrar en förändring att ske.  ...
Läs mer
Modeller: Four Actions Framework

Modeller: Four Actions Framework

W. Chan Kim och Renée Mauborgne delar med sig av en riktigt bra och omfattande uppsättning analytiska verktyg, metoder och ramverk. Deras Blue Ocean Strategy hjälper dig få struktur på ett - ofta - ostrukturerat problem, nämligen organisationers förmåga att skapa nya marknadsutrymmen. Systematiskt. Det går!   Det bästa sättet att slå konkurrenterna är: att sluta försöka slå konkurrenterna. En första modell att börja med för att komma igång kan vara Four Actions Framework. Den får dig att se vad som kan tas bort, vad som kan reduceras, vad som kan ökas och vad som kan läggas till. Remove, reduce, raise and add. Go do some frameworking! ...
Läs mer