Facilitera förändring

Facilitera förändring

Som facilitator utvecklar du en förmåga att se helheten, att leda processer för att leda organisationsförändringar, skapa nya produkter eller tjänster. Den som faciliterar behöver alltså själv inte vara expert i ämnet/utmaningen som ska lösas, utan är istället kunnig på att designa och leda den process som leder fram till utmaningens lösning. Under tre dagar får deltagaren: 1 Kunskap om hur du ökar engagemang, kreativitet, självledarskap och framåtrörelse 2 Kunskap om vilka beteenden som för en grupp framåt och vilka som – omedvetet – hindrar utveckling. 3 Processdesign för att skapa ramar och innehåll 4 Metoder och modeller för förändring och innovation 5 Metoder som kan användas för olika typer av strategiskt och kreativt arbete 6 Hantera förmågan att lösa komplexa utmaningar på kort tid Utbildningen görs ett par gånger om året tillsammans med Berghs School of Communication. Läs mer om det här....
Läs mer
Omsätta samtal till handling

Omsätta samtal till handling

Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan "now what?".  Detta är .tobegins svar. En dag som tar deltagaren från samtal till handling:   Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande och respektfull arbetsplats. Deltagarna går igenom tre processer: O-modellen: Visualiserar områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade. Främjartekniker: Hjälper deltagaren att få utmaningar att omvandlas till lösningsorienterade uppdrag och definierar vad som behöver göras med hjälp av olika främjartekniker. Runda Modellen: Visualiserar vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har. Deltagaren får under dagen: 1 Lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen. 2 Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till...
Läs mer
Så blir du en vinnare i att processleda utmaningar.

Så blir du en vinnare i att processleda utmaningar.

Att få den gemensamma kunskapen i ett företag eller i en organisation att lösa komplexa problem kan vara svårt. Därför behöver du lära dig att använda processer och tekniker för facilitering och processledning. Genom att innovera - transformera - testa - utvärdera - testa igen kan du få produkter, arbetskulturer och affärsmål att bli enastående. Som processledare behöver du ha tillit till just processen snarare än att drivas av fasta riktlinjer och redan utsatta mål. Att vilja förändra, innovera och våga prova - misslyckas - lära - göra om är utvecklingsmöjligheter som identifierar en processledare. Det handlar om att uppdatera sina metoder för ledarskap och att kunna ta ledarskap över de processer och människor som är delaktiga....
Läs mer
Tydligheten är din bästa vän

Tydligheten är din bästa vän

En facilitator fungerar som en samtalsledare och en förenklare. En facilitators uppdrag är att få andra att se och ta ansvar och att själva kunna ledningen för lärande. En facilitator är en processguide; du undviker att utvärdera och bidra med privata idéer och lärdomar. Ditt fokus är istället att hålla igång och fokusera samtalet och se till att alla medlemmar deltar med deras respektive förmåga.  För att klara detta på bästa sätt är tydligheten din bästa vän. Dessa frågor behöver kunna besvaras: 1 Varför gör du detta; varför behövs en facilitator? 2 Hur vill du lägga upp tiden du har framför dig? 3 Vad är det gemensamma målet; vad vill ni fira när tiden tillsammans är slut? 4 Vilka metoder, verktyg, dynamiker i gruppen ska användas så mycket alt så lite som möjligt? När du ser allt tydligt får också deltagarna en möjlighet att medverka efter sin bästa förmåga. ...
Läs mer
Så delar du kunskap på riktigt

Så delar du kunskap på riktigt

För tre år sedan startade Charlotta Soffice. Konceptet Soffice äger rum i Charlottas hem. S står för soppa, soffa och samtal. Tanken är att du tar med dig allt arbete du planerat för dagen. De nya vännerna är villiga att dela kunskap, tankar och hjälpa till. Säg att du ska pitcha för en klient inom spelbranschen; på Soffice träffar du kanske en professor i spelindustrin, en kodare och en person i din målgrupp. Skulle du ha träffat dem på ditt arbete eller i din omgivning? Soffice är ett sätt att dela. Att lära, lyssna och lägga till din egen kunskap till andras. Det är effektivt, roligt och smart.  Och den 26 januari 2018 var det tre år sedan det började. Så, Soffice fick en egen treårsfest. En participatorisk fest. Så här gick det till: 1 Deltagarna fick på en vägg nåla fast sådant de ville veta mer om ("Hur packar jag bäst inför långcykling?", "Vad är bitcoin?", "Berätta om Malmö!", "Bästa sättet att tilläggsisolera vinden?"...
Läs mer
Så når du äkta förändring

Så når du äkta förändring

Du har samlat de deltagare som ser framemot den workshop du ska hålla. Deltagarna har avsatt en viss tid och förväntningarna från allas håll bör vara att kunskapsdelning sker, inspiration ges bort och tas emot och att någon slags förändring definieras. För att få detta att hända behöver du, som facilitator, ha en plan. En tvåtimmarsworkshop kan läggas upp på detta sätt: 1 Check in: Varför är vi här? Finns det några regler att ta hänsyn till? Vilka förväntningar kan infrias? 2 Utmaning: Hur ser vår utmaning ut? Vad är det vi vill/behöver/väljer att förändra? 3 Inspiration: Ett inspirationspass om ämnet, om något närliggande eller om något längre bort. 4 Kreativ övning: Låt deltagarna involveras. 5 Sammanfattning: Vad har kommit fram under punkt 2, 3 och 4? 6 Kreativ övning: Låt deltagarna involveras. 7 Slutsats: Vad har vi lärt oss? 8 Check out: Hur gå vi vidare? Enjoy! ...
Läs mer
Så lägger du upp planen

Så lägger du upp planen

Vill du leda en workshop som har förändring som mål? Då behöver du våga undvika noggrann planering. Skapa dig en trygghet med en mängd övningar och modeller som valmöjligheter. Dessa tar du fram vid behov. Fokusera istället på varför workshopen ska göras, dvs vilken utmaning den vill belysa/lösa/gräva i. Fundera sedan på hur upplägget ska se ut i stora drag och slutligen på vad du vill nå för insikter/resultat/vidare väg framåt. I stora drag: 1 Planera ett antal områden du vill öppna för samtal. Fördela dessa så att de får den tid de behöver. 2 När samtalet är igång; var  noga med att tydligt stänga ett samtal, innan du öppnar för en ny utmaning/fråga/initiativ. 3 Använd alla modeller och övningar som behövs för att dra samtalen framåt. 3 Ge dig tid till att summera både öppningspåståenden och stängningsinsikter. 4 Låt deltagarna tydligt se de framsteg som gjorts. Have fun!      ...
Läs mer
Det som förenar oss

Det som förenar oss

Det finns så mycket som göra oss unika, olika, annorlunda. Vårt liv är unikt. Vår uppväxt skiljer sig från varandras. Vi tänker på olika sätt. Det fina är att det finns faktiskt en hel del som förenar oss. Som kan vara roligare att fokusera på. Och som är riktigt bra att fundera över om du ska arbeta i en grupp en tid. Föreningen kan överraska. Kika på hur Danska TV2 tacklade det som förenar oss. Finare film får du leta länge efter. Så enkelt kan det vara. Fundera ut några livsstilar, några händelser, några inställningar och några känslor som kan förena några av oss på det mest överraskande sätt. Go!...
Läs mer