Övningar: Börja mötet med att rita

Övningar: Börja mötet med att rita

Charlotta och .tobegin börjar ofta en workshop med flera pennor och ett stort A1-block. Att börja en workshop eller ett längre möte med att rita av varandra kan sätta gruppen i en glad stämning. Det öppnar för skratt, igenkänning, fysisk beröring och mycket ögonkontakt. Gör såhär: 1 Halva gruppen sitter på golvet i en ring med kroppen vänd utåt. 2 Andra halvan sätter sig i en större ring, mittemot en person i den inre ringen. 3 Mellan de två ringarna placeras A1-papper. Ett för varje person i den inre ringen. 4 Den som sitter i den yttre ringen förser sig med en penna. 5 På signal börjar de i en yttre ringen att rita av den som sitter mittemot i den inre. 6 Efter ca 20 sekunder ropas BYT och den yttre ringen flyttar sig ett steg till höger och fortsätter bygga på den avbildning som är påbörjad. 7 När personerna i den yttre ringen är kvar vid sin ursprungsvän i den inre ringen slutar övningen. Gemensamma porträtt...
Läs mer