.tobegin använder sig alltid av tre övergripande ramverk:
Set the stage (vilka är vi i rummet, förväntingar osv)
Create change (modeller för att skapa framåtrörelse och förändring)
Make it happen (gå från problemfokusering till möjlighetsorientering)

Ofta används ett design thinking-perspektiv, med utgångspunkt i en HMW-fråga som når sin potentiella lösning innan dagens slut. HMW står för How Might We och förklarar själva utmaningen vi vill ha löst.

Design thinking går ofta igenom 6 stadier:

Utforska: Införskaffa mer information och kunskap kring utmaningen och dess definition.

Definiera: En tydlig definition av behovet; HMW (How Might We).

Idégenerera: En pain&gain-sprint tar fram insikter för att lösa utmaningen. En 10-in-10-övning låter deltagarna komma på 10 lösningar var på 10 minuter.

Prototypa: En möjlig lösning väljs och prototypas med hjälp av MVP (Minimal Viable Product),

Testa: Prototypen testas och förfinas med hjälp av direkt återkoppling.

Implementera: Sker med hjälp av utvecklingsplanen, under kort och lång sikt.

Utvärdera: Dagens process, idéer och actions som tagits fram utvärderas.

Låt detta gärna ta en hel dag. Det är det värt.