Modellen Inlärningstrappan visar på ett enkelt sätt hur du lär dig. Trappsteget längst ner kallas Omedveten Inkompetens. Det är steget när du inte vet vad du inte vet. Ett ganska oskyldigt steg.

Sedan kommer trappsteg två. Det något bökiga trappsteget. Frustrationen flödar. Steget kallas Medveten Inkompetens. Du är väl medveten att du saknar viss kunskap.

Steg tre är – tvärtemot det där kniviga andra steget – ett trappsteg fullt av stolthet och… ja faktiskt rent av skryt. Det kallas Medveten Kompetens. Du vet att du faktiskt vet massor. Och du vill gärna berätta det!

Slutligen når vi det fjärde. Omedveten Kompetens. Vi reflekterar inte så mycket över allt vi vet. Vi är helt enkelt bara fulla med kunskap.

Modellen fungerar mycket bra som en hjälp till både individens och gruppens utveckling. Processen och rörelsen framåt i projektet mår bra av att se var individerna är på trappan. Och hur de flyttar sig över tid. Det kan handla om rörelser både uppåt och nedåt på trappan.

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *