#metoo och upprop som #sistabriefen (kommunikationsbranschen) har gett arbetsplatser en reell och viktig anledning att samtala kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Nya insikter om dynamiken på arbetsplatsen, självledarskapet och kundrelationer har identifierats hos samtliga arbetsplatser som .tobegin arbetat med under våren 2018.

Med O-modellen som grund kan en förändring börja.
.tobegin har ett upplägg som ser ut såhär:
9-11 → Samtal i workshopform med O-modellen som gemensam plattform
Den vanligaste fallgropen i förändringsarbeten är att fokusera på sakfrågor. De är enkla att förstå och planlägga. Svårare är att hantera reaktioner på förändringen. För några är förändring en möjlighet, för andra ett hot. Utmaningen är att lyssna för att förstå, hitta en gemensam väg fram och att sedan få alla med sig.
11-12 → Samtalens resultat sammanfattas och vägar fram identifieras
.tobegin klustrar och gör insiktsarbete som ligger till grund för eftermiddagens samtal.
13-16 → Den fortsatta vägen fram
Tydligt definierade utmaningar presenteras, med syfte att vara lösningsorienterade och framåtblickande. Med hjälp av modeller får alla deltagare ett gemensamt språk och möjlighet att hantera frågor som annars riskerar att bromsa utvecklingen.