Ok. Du har lärt dig de tre enkla stegen för att ge empatisk feedback, vars framtid involverar fler än mottagaren.

Frågan kvarstår ändå. När är det ett bra valt tillfälle? Du märker kanske själv när du är mer mottaglig för att få feedback. Det är förmodligen när en eller flera av dessa är i ordning:

Sitta bredvid, snarare än mittemot.
Bekräfta det som fungerar i stället för att fokusera på misstag.
Se styrkor och hur de kan användas för att möta utmaningar.
Hålla någon ansvarig utan att  skylla på personen.
Öppen för att se det egna ansvaret i frågan.
Samtala om hur vi genom att lösa utmaningarna kan bidra till utveckling och möjligheter.

Go evolve together!