Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan ”now what?”.  Detta är .tobegins svar. En dag som tar deltagaren från samtal till handling:

 

Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande och respektfull arbetsplats. Deltagarna går igenom tre processer:

O-modellen: Visualiserar områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade.

Främjartekniker: Hjälper deltagaren att få utmaningar att omvandlas till lösningsorienterade uppdrag och definierar vad som behöver göras med hjälp av olika främjartekniker.

Runda Modellen: Visualiserar vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har.

Deltagaren får under dagen:
1 Lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen.
2 Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
3 En gemensam, samlad kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet.
4 En modell för att vända utmaningar till möjligheter.
5 Riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats.