Har du varit med om grafisk facilitering någon gång? Det är ett sätt att dokumentera händelser i rummet. Så, istället för att en redogörelse och sammanfattning kanske kommer via mail några dagar senare, så finns det någon i gruppen som redan under workshopens gång fångar lärdomar, insikter och action points.

Det är ett effektivt sätt för deltagarna att bokstavligt talat se vad som händer i rummet, vad samtalen berättar och vilka insikter som kommer fram (och som ibland glöms i stundens hetta).

Genom att grafiskt visualisera det som händer, går det också tydligt att se om förändringen ni är ute efter är ute på villovägar, eller om ni är den på spåret.