Har du varit med om grafisk facilitering någon gång? Det är ett sätt att dokumentera händelser i rummet. Istället för att en redogörelse kommer via mail några dagar senare, finns det någon som fångar lärdomar, insikter och action points under tiden mötet pågår.

Charlotta har gått en kurs i grafisk facilitering – gör det du med! Det är alldeles väldigt roligt.