Det finns ett enkelt sätt för en grupp att lyfta värderingar och se hur olika vi faktiskt ser på dem. Även om vår grupp är liten. Syftet med övningen är att lyfta blicken och se att värderingar är subjektivt, att vi alla kan ändra våra värderingar och att en grupp mår bra av att prata om dem. Inte bara ta för givet att de finns.

Så här enkelt gör du:

1 Skriv ”Ja”, ”Ja, fast…”, ”Nej, fast…” och ”Nej” på fyra stora papper.

2 Lägg ut dem med ett par meters mellanrum på golvet.

3 Ge gruppen ett påstående. Be dem att ställa sig vid det papper som bäst representeras deras svar.
Tex: Chimpanser är smartare än taxar.
Tankarna kan då gå:
– Ja, det vet jag, för jag har läst och sett forskningsrapporter på detta.
– Ja, fast hmm det beror nog på situationen.
– Nej, fast mätningen är säkert gjord så att chimpanser ska vara smartare.
– Nej, så kan du inte säga.  I så fall vill jag veta vad du menar med ordet smart.

Deltagare från alla fyra ”svar” för berätta hur det tänkt. Andra deltagare får fritt vandra mellan ”svaren” när det hör och förstår andras resonemang.

Det är en riktigt bra gruppövning som handlar om att förstå andra, att se att även fakta kan besegras av värderingar, att ifrågasätta invanda mönster och tankar… och mycket mer!

Have fun!