Bitar

av kunskap

Design thinking från start till mål

.tobegin använder sig alltid av tre övergripande ramverk: Set the stage (vilka är vi i rummet, förväntingar osv) Create change (modeller för att skapa framåtrörelse och förändring) Make it happen (gå från problemfokusering till möjlighetsorientering) Ofta används ett...

Nu är det möjligt att prata feedback

Nu är det möjligt att prata feedback

Ok. Du har lärt dig de tre enkla stegen för att ge empatisk feedback, vars framtid involverar fler än mottagaren. Frågan kvarstår ändå. När är det ett bra valt tillfälle? Du märker kanske själv när du är mer mottaglig för att få feedback. Det är förmodligen när en...

Facilitera förändring

Facilitera förändring

Som facilitator utvecklar du en förmåga att se helheten, att leda processer för att leda organisationsförändringar, skapa nya produkter eller tjänster. Den som faciliterar behöver alltså själv inte vara expert i ämnet/utmaningen som ska lösas, utan är istället kunnig...

Omsätta samtal till handling

Omsätta samtal till handling

Efter över 50 stycken medvetandegörande samtal, fanns det ganska omgående ett behov av att svara på frågan "now what?".  Detta är .tobegins svar. En dag som tar deltagaren från samtal till handling:   Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att...

Har du provat SHORTCUT-O-MATIC?

Har du provat SHORTCUT-O-MATIC?

Shortcut-o-matic visar vinsten av förmågan att se behovet och lusten bakom en utmaning. Det är en enkelt modell och en utmärkt sätt för en facilitator att få en överblick över dels utmaningarna och kanske framför allt viljan att få dem lösta. Läs artiklen om...

The Sweetspot model

The Sweetspot model

The Sweetspot model är en modell som är riktigt bra att använda både som individ och som företag. Vi börjar längst upp - vad du älskar att göra. Vilka situationer vill du vara med i, vilka samtal vill du ha? Så går vi till vänster - vad du är bra på. När känner du att...

Främjartekniker

Främjartekniker

Kanske har du hört talas om härskartekniker någon gång. Tekniker som används när någon vill använda makt för att bestämma över andra. Det är bra att känna till dem och att veta hur du ska göra för att bryta mönstret över någon som försöker härska. Men, sen då? När du...

Med O-modellen som samtalsgrund

Med O-modellen som samtalsgrund

#metoo och upprop som #sistabriefen (kommunikationsbranschen) har gett arbetsplatser en reell och viktig anledning att samtala kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Nya insikter om dynamiken på arbetsplatsen, självledarskapet och kundrelationer har...

Säg det med en tweet

Säg det med en tweet

Har du varit med om att du och dina nära snurrar ihop allt, rör till och blandar utmaningar med önskningar och visioner med problem? Ett sätt att fokusera på det viktiga kan vara att formulera er styrka i en tweet (max 140 tecken). Om den utmaning ni vill lösa tex är...

Let’s Start Something new
Say Hello!