de fyra
Böckerna

01

Bästa Modellen (2016)

Vilka verktyg och förhållningssätt har människor som är duktiga på att samarbeta? De arbetar med flow, inspiration och ständigt lärande. De utvecklar, testar, utvärderar… och de använder modeller för att tänka klarare. I den andan har vi samlat ihop 53 modeller och presenterar dem på ett inspirerande sätt. Detta är inte en lärobok. Det är en bok full med vägar vidare, för alla som engagerar sig i att skapa en hållbar nutid/framtid. Den här boken är full av möjligheter. Handlingskraftiga förändringsagenter kommer att känna igen sig och påminnas om modeller de gillat men glömt. Och de kommer att få tips om modeller de ännu inte upptäckt. 

02

.förändringen (2018)

Det finns en väg fram för alla tillfällen. Om du vill ta dig framåt, uppåt eller helt enkelt bara röra på dig. Ett hållbart ledarskap behöver se verkligheten ur era perspektiv, kunna engagera och involvera alla som berörs. Det är här modeller och övningar om de aktiva valen kommer in. 

03

.faciliteringen (2018)

Det är dags att ägna mer uppmärksamhet åt sociala, etiska och holistiska vägvisare. Att få den gemensamma kunskapen i ett företag eller i en organisation att lösa komplexa problem kan vara svårt. Därför behöver du lära dig att använda tekniker för facilitering och processledning och få produkter, arbetskulturer och affärsmål att bli enastående. 

04

.främjaren (2019)

Att främja fungerar på flera sätt.  För att vända problem till genomförbara möjligheter, börja med att se vilka främjartekniker som kan användas mer flitigt. Att främja innebär att lyssna, se, bejaka, inkludera och tänka om.

Häftet visar bl a O-modellen, en modell som hjälper samtalet i mindre grupper att se en händelse som kan definieras som Orättvis, Olustig, Obekväm, Obehaglig eller Olaglig.