SÄTT ATT FÅ &

DELA KUNSKAP

 

 

01

Längd? 
3 dagar

Resultat?
1 Kunskap om facilitering
2 Förståelse för förändringsledning
3 Verktyg i Design thinking
4 Metoder i gruppdynamik
5 Samarbetstekniker

Samarbetsvänner?
Berghs SoC, Stockholm
Media Evolution, Malmö

 

Facilitera förändring

De 3 dagarna visar hur det går att se ett konstaterat problem som en utmaning med en möjlig lösning. Detta oavsett om det är inom en organisation, om en individ eller om det är en idé som ska realiseras. Deltagarna utbildas i hur möten underlättas, hur workshops planeras, hur designsprinter genomförs och hur beteendeförändringar identifieras.

02

Längd?
1 dag (fördelad på 5 kortare tillfällen)

Resultat?
1 Kunskap i den digital gruppen
2 Övningar för att förstå vikten av planering och ad hoc-lösningar
3 Verktyg för facilitering
4 Förståelse för processen

Samarbetsvänner?
Noorlight

 

Digital facilitering

När fler möten både vill och behöver bli digitala, ökar vårt behov av att förstå hur vi ska kunna leda dessa på nätet.
Hur ska de planeras, genomföras och följas upp?
Och hur ska du som ledare som bäst kunna samtala och dela kunskapen över nätet, samtidigt som du behöver se att deltagarna hänger med och att kunskapen delas i tid och med syfte att driva förändringen framåt.

Denna kurs ger dig värdefulla verktyg i att, med faciliteringens hjälp, skapa värdefulla och berikande möten på nätet.

03

Längd?
1/2 – 1 dag

Samarbetspartner?
Obeya PR

The importance of being kind

Denna workshop undersöker begreppet vänlighet på arbetsplatsen. Vi tittar på varför kunskapsdelning är viktig för människans och företagets själ, varför integration är viktig för samhället och varför förmågan att vara vänlig är avgörande för mänskligheten.

04

Längd?
1 dags utbildning om 

Resultat?
1 Lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen
2 Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till en osund arbetsmiljö
3 En gemensam kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet
4 Kunskap i att vända utmaningar till möjligheter
5 Riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats

Samarbetspartner?
Byråcoachen

 

Om att skapa en hållbar arbetsmiljö

Dagen börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande, respektfull arbetsplats. Under dagen genomgår deltagarna tre processer:

1 O-modellen identifierar vilka områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade

2 Främjartekniker fungerar effektivt som ett tak att fästa utmaningarna i. Genom att vända på dem och se dem som något arbetsplatsen saknar, kan vi definiera vad som behöver göras för att få utmaningar att omvandlas till möjliga lösningar.

3 Runda Modellen visualiserar tydligt vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har.