När du vill veta hur din kommunikation fungerar som allra bäst, är ett klokt val att veta en del om värderingar. Alla har dem. Vi har så många att vi ibland kan må bra av att veta vilka som fortfarande gäller, vilka som vi slentrianmässigt bär med oss och vilka vi vill börja använda. När vi vet mer om våra värderingar, kan vi också se hur kommunikationen omedvetet (eller medvetet) färgas av dem och att mottagaren ofta reagerar fortare på värderingarna än kommunikationen.
Läs igenom orden nedan. Ringa in de ord (3-4 st) som känns extra viktiga.

Vad är viktigt för att du ska må bra i vardagen?
Avkoppling, Avskildhet, Beslutsamhet, Disciplin, Effektivitet, Flexibilitet, Gemenskap, Glädje, Hjälpsamhet, Hopp, Humor, Hälsa, Inflytande, Levebröd, Lojalitet, Måttlighet, Njutning, Närhet, Ordning, Pålitlighet, Realistisk, Respek, Rättvisa, Spänning, Stabilitet, Sårbarhet, Tillgivenhet, Tillit, Tradition, Trygghet, Tröst, Uppskattning, Uthållighet, Variation, Varsamhet, Välkomnande, Vänlighet

Vad är viktigt för att du ska kunna uttrycka dig själv och utvecklas?
Acceptans, Ansvar, Balans, Empati, Fokus, Generositet, Innovation, Integritet, Kommunikation, Konstnärlighet, Kreativitet, Kvalitet, Lugn, Lyhördhet, Medvetenhet, Meningsfullhet, Mod, Nyfikenhet, Oberoende, Prestation, Rationalitet, Samarbete, Skapande, Stöttning, Tacksamhet, Tålamod, Utbildning, Utforskande, Utmaning, Vetenskap, Vitatliet, Äkthet, Öppenhet

Vad är viktigt för dig att bidra med, till din omgivning?
Aktivism, Andlighet, Enkelhet, Etik, Förlåtelse, Helhet, Hållbarhet, Inklusion, Inspiration, Integration, Intuition, Jämlikhet, Komplexitet, Medkänslighet, Mentorskap, Mångfald, Närvaro, Oavhänglighet, Osjälviskhet, Samhörighet, Samskapande, Skönhet, Stillhet, Utveckling, Vetande, Visdom, Ödmjukhet, Ömsesidighet

Fundera kring: Vilka ord är inringade? Varför? Saknades några ord? Var det lätt eller svårt?

Finns det några som finns med som du aktivt vill bestämma dig för att ta bort?

Tags

No responses yet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *