Kanske har du hört talas om härskartekniker någon gång. Tekniker som används när någon vill använda makt för att bestämma över andra. Det är bra att känna till dem och att veta hur du ska göra för att bryta mönstret över någon som försöker härska.

Men, sen då?

När du varit modig nog att bryta ovanor, kanske genom o-modellen. Hur ska du och din grupp göra för att vända problemen till genomförbara möjligheter? Ett sätt kan vara att identifiera vilka främjartekniker ni vill se mer av. Vilka de är? Här kommer några:

 

Lyssnande – Lyssna för att förstå. Bygg på ett samtal, dvs undvik att ta över det. Förstår du nästan, fråga igen. Lyssna på vad som sägs.

Synliggörande – Se varandra. Alla är med på lika villkor. Se till att alla blir sedda.

Upphöjande – Belys varandras förmågor. Uppskatta de förmågor som är relevanta.

Framhållande av information –  Försäkra er om att alla får all relevant information för att kunna delta på lika villkor. 

Hänsynstagande – Ta hänsyn till varje deltagares livssituation, förutsättningar och möjligheter.

Avlastning –  Skapa en miljö som gör det möjligt att säga nej i tid. Acceptera ett nej från andra.

Subjektifiering – Möt andra människor som subjekt. Lita på att alla tar ansvar för att kommunicera sina känslor och önskemål.

Bejakande – Ha ett öppet idéklimat. Bejaka varandras idéer och förslag. Låt dem finnas kvar i lyftafasen innan den som kom med idén tar ner den i landafasen.