Klustret Ekskäret erbjuder en hel del kurser i vad vi kan kalla självledarskap. Och det finns något smart i det där. Att kunna leda sig själv, för att kunna leda andra. Eller tycka det är ok att bli ledd för den delen. En modell de använder sig av kallas Livsresan.

Den går i sin enkelhet ut på följande:
1 Lägg ett papper, modell större, framför dig.
2 Måla en livslinje från ditt första minne till idag.
3 Längs med denna linje markerar du sedan stunder/händelser/möten/sekunder/år som drabbat dig. Drabbat dig med kärlek, sorg, energi, meningsfullhet, rädsla, skratt osv
Ovanför linjen markerar (skriver, målar, ritar) du de som gav dig något (skratt, tillit, kärlek osv). Under linjen markerar du de som tog något ifrån dig (tryggheten, tilliten, kraften osv)

4 Reflektera över det du ser. Har vissa stunder/relationer/platser format dig mer än andra?
5 Ser du hur dina värderingar varit närvarande eller frånvarande?
6 Ser du vad som har gjort att du fortsatt på din livslinje?
7 Vad kan du lära dig och bli starkare av när du ser din livslinje?

Om du vill kan en idé vara att göra den tillsammans med någon. Berätta vad det är du ser när du tittar på din livslinje. Dina reflektioner tas emot i aktivt, lyssnande tystnad av den som lyssnar. Samtalet går alltså ut på att det är du som pratar och den andra som lyssnar.

 

Tags

No responses yet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *