En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att kunden/uppdragsgivaren och byrån/uppdragstagaren är eniga om vad som ska göras och en brief lägger grunden för arbetet. En brief ska vara rapp och koncis. Kanske vill kunden skicka med bakgrundsmaterial och annat? Det går fint, låt det bli bilagor till den kärnfulla briefen.

Får vi alltid en brief från en kund? Nej. Det händer faktiskt ganska ofta ett en kund muntligt framför vad de tänkt sig eller tror det tänkt sig. Assumption is the mother of all fuck ups, så vill du vara säker på att ni säger och pratar om samma sak så rekommenderar .tobegin att du antingen ber kunden om en brief eller erbjuder dig att skriva den åt dem.

Vad ska du ha med i en brief då? Välja utifrån den situation du är i. Kanske kan några av rubrikerna nedan vara relevanta:

AFFÄRSIDÉ Vad är tanken med det du ska göra?

BAKGRUND Vad är bakgrunden till att du nu vill göra något?

SYFTE Vad har din idé för syfte? Vilken förändring ska den åstadkomma?

MÅL Vilka mål vill du nå?

UPPDRAG Vad är själva uppdraget du vill få utfört?

KÄRNVÄRDEN Vilka är dina/ditt företags kärnvärden som behöver avspeglas i detta uppdrag?

BUDSKAP/INNEHÅLL

TIDPUNKT När ska uppdraget lanseras?

PLATS På vilka plattformar och/eller fysiska plattformat ska uppdraget synas?

ÅTERKOMMANDE (VAD ÄR GJORT TIDIGARE)

AVGRÄNSNINGAR

ANGRÄNSNINGAR

LEVERANTÖRER

TIDPLAN

BUDGET/KOSTNADSRAM

UPPFÖLJNING

PRODUKTEN 
Beskrivning av produkten
. Vilken är produktens positionering?
Hur är produktens/varumärkets personlighet? 
Vilken är den unika konkurrensfördelen?
 Stöd för konkurrensfördelen
. Vilka långsiktiga värderingar ska kommuniceras?
 Vilka är de närmaste konkurrenterna?

MÅLGRUPPEN Vem talar vi till? Vilken är den viktigaste kunskapen om målgruppen? 
Vad ska målgruppen ska tycka/tro om vår produkt?
 Vad ska de som har sett vår reklam göra?

ÖVRIGT Långsiktiga/övriga kampanjplaner. 
Obligatoriskt formspråk, ton eller stil
. 
Media
. Tidplan. 
Testmetoder. 
Underskrift och datum.