Åsa Marklund, marknadschef på DoeBlombergGottberg, resonerar kring modellen såhär:
”Varumärkesplattformar i all ära… Det finns många att välja mellan och risken är alltid att man väljer en modell som är för 
stor och komplex för att bära med sig i vardagen. Hanterbarhet är en allt viktigare aspekt när man ska välja plattform. För tio år sedan var det ju bara proffsen på marknadsavdelningen som behövde förstå varumärkesarbetet. Idag är det kanske personerna på verkstaden som är bolagets viktigaste ansikte utåt. De måste förstå vilket varumärke de representerar. Eller tvärt om – de duktigaste människorna i branschen ska vilja jobba i varumärkets namn!

Jag tycker att det är spännande att reflektera kring engelskans Trademark versus Brand. Trademark syftar på varumärkets fysiska egenskaper som namn, logo och form. Brand syftar på icke fysiska egenskaper som associationer, tankar och känslor som dyker upp i mottagarens medvetande. Man säga att ett brand, eller varumärke, inte ägs av företaget själv.

Uppfattningen ägs av mottagaren. Men vi kan påverka bilden genom att kommunicera och bete oss på ett sätt som målgruppen gillar.

En av många modeller man kan använda sig av är Corporate Brand Identity Map (den presenteras på nästa uppslag). Det finns miljarder modeller med liknande innehåll så hitta en som blir effektiv för dig och ditt företag. Kolla efter två grejor:

  1. Den ska vara enkel.
  2. Det externa och interna perspektivet måste hänga ihop, för det är kommunikation och beteende som ger målgruppen deras upplevelse av varumärket.

Varumärkesplattformen bör arbetas fram inifrån företaget så att alla får samsyn och förståelse för vad den betyder för olika avdelningar och roller. Och gör det inte bara en gång, utan ta fram plattformen ett par gånger om året och repetera. Dra exempel för varandra på hur ni synliggör och aktiverar de olika delarna i den för att bli förknippade med det ni önskar.

Tyvärr ser jag att många glömmer sina grundstrukturer. Men man behöver hålla på jämt. Upp med varumärkesplattformen ur jeansfickan en gång i veckan. ”