Modeller: Forming, Storming, Performing & Norming

Dr Bruce Tuckman publicerade modellen Forming Storming Norming Performing 1965. Några år senare la han till ett femte steg; Adjourning. Hur som helst, de fyra första handlar om hur en grupp ofta beter sig och hur klokt det kan vara att veta att vi alla knappast är på samma plats, samtidigt.

Forming handlar om att gruppen ska formas. Gruppmedlemmarna lär känna varandra och de sociala spelreglerna sätts. Fasen präglas av organisation och struktur; rutiner och mötesformer diskuteras. Alla behöver en tydlig bild av projektet.
Vilka är förutsättningarna?

Storming inträffar när gruppen känner att de är bekväma med varandra och att ingen längre är rädd för att vädra sina åsikter. Diskussioner om vilka beslut som ska tas uppstår frekvent.
Varför gör vi detta?

Norming innebär att alla är vet och är överrens om det övergripande målet. Alla har den information de behöver.
Vi vet vårt värde och tar ett aktivt val för att nå målet.

Performing sker om alla i gruppen varit tillräckligt samspelta, målinriktade och motiverade.
Heja oss! Hur svårt kan det vara?

Det finns en mängd illustrationer över modellen. Pick and choose!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *