W. Chan Kim och Renée Mauborgne delar med sig av en riktigt bra och omfattande uppsättning analytiska verktyg, metoder och ramverk. Deras Blue Ocean Strategy hjälper dig få struktur på ett – ofta – ostrukturerat problem, nämligen organisationers förmåga att skapa nya marknadsutrymmen. Systematiskt. Det går!  

Det bästa sättet att slå konkurrenterna är: att sluta försöka slå konkurrenterna. En första modell att börja med för att komma igång kan vara Four Actions Framework. Den får dig att se vad som kan tas bort, vad som kan reduceras, vad som kan ökas och vad som kan läggas till. Remove, reduce, raise and add.

Go do some frameworking!