Professor John Kotter har tagit fram en organisationsmodell för ledare som behöver förankra och få alla med på att en förändring är nödvändig. Anledningen kan vara tappade kunder eller anställda som klättrar alltmer till höger på The Terrorist Line. Kotters modell är allomfattande och tar tid, kanske flera år.

Modellen behöver naturligtvis tydliggöras, förstås och accepteras av hela organisationen och den kan stanna av först när nya vanor, beteenden och normer blivit en del av företagets kultur.

Fördelen med modellen är att det är enkel modell att överblicka och att fokus ligger på att förbereda, acceptera och se fram emot att en förändring kommer att ske (oberoende av vad själva förändringen innebär). Utmaningen modellen har är kravet på användarens uthållighet. Inga steg kan hoppas över och processen tar mycket tid.

1. Increase the urgency for change / Gör det angeläget – det är bråttom-det är nödvändigt

2. Build a team dedicated to change / Skapa en stark trupp av vägledare – en konstellation med förändringskompetens

3. Create the vision for change / Utveckla en vettig vision och en sund strategi

4. Communicate the need for change / Dela visionen – gör den till allas angelägenhet

5. Empower staff with the ability to change / Möjliggör initiativ och skapa handlingskraft

6. Create short term goals / Skapa delmål som firas

7. Stay persistent / Var uthållig

8. Make the change permanent / Förankra förändringen i organisationens kultur