Har du någon gång känt dig nästan redo, nästan komplett och att du nästan har kontroll? Då är du på god väg att bemästra modellen Kasam. De tre hörnen Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet är dina verktyg. När du ställs inför en utmaning nästa gång – stor eller liten, svår eller lätt – fundera på:

1 vad du behöver för att förstå utmaningen
2 vad du behöver för att hantera det som ligger framför dig
och framför allt
3 vad du behöver göra för att känna mening med hela alltet