Hur svårt kan det vara är en modell som gör att du behöver ta ett aktivt val. Det kan hända även den bästa att ”vara offer för omständigheterna”; det fina är att i all fall ha kunnat välja omständigheterna så att säga.

Charlotta berättar om hur hon förmodligen levt större delen av sitt liv med denna modell och hur en händelse den 12 september 2003 fick henne att verkligen börja använda modellen. Aktiva val, det är nyckeln till det mesta.