.tobegin

låt förändringen börja

Modeller

Modeller: Soffice

Soffice har hållt på i två år. Det är ett koncept som ser ut så här: 1 8 personer bjuder in sig själva till en Sofficedag via Sofficegruppen (i det här fallet en FB-grupp). 2 Personerna arbetar med det som ligger...

Modeller: The Golden circle

Golden Circle består av tre cirklar. Den innersta uppmanar dig att svara på frågan varför du gör något. Cirkeln utanför ber svara på frågan hur. Och den längst ut behöver ditt svar på frågan vad. Den innersta triggar våra känslor och den yttersta vår intellekt. Och...

Modeller: Inflytandecirkeln

Modellen Inflytandecirkeln handlar om fokus. Väljer du att fokusera på saker du kan påverka eller upptas större delen av ditt medvetande av saker, händelser och system du inte har möjlighet att påverka? Om du väljer att aktivt fokusera på det som du faktiskt har...

Modeller: Kasam, känslan av sammanhang

Har du någon gång känt dig nästan redo, nästan komplett och att du nästan har kontroll? Då är du på god väg att bemästra modellen Kasam. De tre hörnen Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet är dina verktyg. När du ställs inför en utmaning nästa gång –...

Modeller: Skyltfönstret

I boken Bästa Modellen intervjuas Navid Modiri om sin modell Skyltfönstret. En rolig och effektiv modell när dina affärsmöjligheter kan må bra av att delas upp i tre rum; Butiken, Labbet och Skyltfönstret. Butiken – vad säljer du, på riktigt? Vilket är ditt...

Modeller: Andetaget

Modellen Andetaget är en enkelt sätt för att se hur din grupp är balanserad. Har ni en blandning av Strateger, Kreatörer och Genomförare? Modellen visar på ett enkelt sätt hur gruppen är uppbyggd, vad ni kan göra för att förändra den och vad som händer när ni väljer...

Modellen för att lägga grunden

Corporate Brand Identity Map
Brief
Debrief

Kreativ brief
The Sweet spot model
SOAR
Check In Check Out
SWOT
Spänningsfält
Double Diamond

Modellen för effektivt samarbete

EQ-trappan
Flight or fight respons
Andetaget
Återkoppling i tre steg
Inkluderande Samtal
Ethos, Patos, Logos
Ordets makt
Consumer trend canvas
Talang & Överslag
Feedback

Modellen för hållbarhet

Intersektionalitet
Forming, Storming, Performing & Norming
Backcasting
Cycle of experience
Theory U
FIKA-index
Grupp-Relation
Life of a Project
Riskanalys
Förhandling
The Golden Circle
KASAM

Modellen för förändring

Inlärningstrappan
SMART
The Terrorist Line
Positioneringsmatris
Kotters 8 steg
Change Mechanism
Tänka snabbt och långsamt
Förändringstrappa
Inflytandecirkeln
Brand Wheel

Modellen för innovation

Post it Frenzy
Fail fast not big
Kreativa övningar
World Café
Kundresan
Flip it
Google Sprint Master
Four Actions Framework

© 2018 .tobegin

Tema av Anders Norén