Nästan all vår vakna tid går åt till att göra riskanalyser: Kommer det att börja regna på väg till jobbet? Hinner vi över gatan mellan den gula taxin och den grå cementbilen? Ska hela personalen vaccineras mot influensa?

SxK-modellen hjälper dig att vikta olika risker mot varandra. S står för Sannolikhet, x får gånger och K för Konsekvens. Den väger samman sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser.

Ett exempel från boken Bästa Modellen: ”När Lottie Knutsson jobbade på Fritidsresor skapade de en väl utarbetad handlingsplan baserad på en riskanalys som sa: ”Över lång tid finns en noggrant kartlagd sannolikhet att något av våra plan havererar och konsekvenserna av ett haveri är mycket, mycket höga.” Fritidsresor förberedde sig för en sådan situation med lathundar, handlingsplaner, katastroforganisation och interna övningar. Den rutinen hjälpte dem att hantera tsunamin 2004 mer professionellt än alla andra – och det var en risk de inte ens hade förutsett!”

En riskanalys är ett levande dokument. Risker kan både tänkas ut innan ett projekt startar, som dyka upp efterhand. Det är en schysst modell att luta sig mot i förberedandets stund.