Undrar du vilka modeller du ska använda tillsammans med andra? The more the merrier och kör på säger .tobegin. Så här kan till exempel en workshop se ut.

Modellen Check in. Syfte- tydliggöra förväntningar och tankar. Samla egentliga syften och mål.

Modellen Andetaget. Syfte – se gruppens förutsättningar, vad det innebär för kunskapsdelning, driv och genomförande.

Modellen Inlärningstrappan. Syfte – förstå hur vi lär in och hur vi alla påverkar varandra när vi delar kunskap.

Modellen Inflytandecirkeln. Syfte – förstå ditt egna ansvar för förändring och vad som händer när ansvaret läggs på yttre omständigheter.

Modellerna Corporate Brand Identity Map & The Sweetspot. Syfte – sätta plattformen för nuet och identifiera en möjlig och tydlig framtid.

Modellen Skyltfönstret. Syfte – identifiera och tillämpa förmåga att skilja på vision, verklighet och lusten att skapa.

Modellen Kundresan. Syfte – vända ”inifrån&ut”-perspektivet och på ett smart sätt se hur kunden egentligen uppfattar det som förmedlas.

Modellen Talang & Överslag. Syfte – se hur individen påverkar utvecklingen och vad som händer när vi har överslag på våra talanger.

Modellen Check out. Nåddes förväntningarna? Om ja, hur då? Vad vill vi fira? Om inte, vad hände? Vad vill vi fira?

Beroende på behoven kanske vi istället vill använda Gyllene Cirkeln, Theroy U eller World Café. Eller någon annan av de 53 modellerna i boken Bästa Modellen.