The why… varför samtal är en väg till handling
Ett par år efter #metoo-uppropen är det fortfarande brist på arbetsplatsens fulla ansvar. .tobegin hjälper företag att gå från samtal till handling.

Under 2018 och 2019 har Charlotta Rydholm genomfört över 60 st medvetandegörande samtal för att skapa hållbara arbetsplatser och samarbeten. Resultatet visar att det finns tydliga behov i flertalet branscher att omsätta samtal till handling.

 

Datum Enligt överenskommelse

Tid 9.00-15.00

Pris 30.000 SEK ex moms (upp till 30 deltagare)

Har du, som medlem i Komm, gjort O-modellen tidigare? Kontakta .tobegin för skräddarsytt upplägg

 

The how… så skapar du en hållbar arbetsmiljö
Utbildningen pågår under en dag. Detnbörjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande, respektfull arbetsplats. Under dagen genomgår deltagarna tre processer:

1 O-modellen identifierar vilka områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade

2 Främjartekniker fungerar effektivt som ett tak att fästa utmaningarna i. Genom att vända på dem och se dem som något arbetsplatsen saknar, kan vi definiera vad som behöver göras för att få utmaningar att omvandlas till möjliga lösningar.

3 Runda Modellen visualiserar tydligt vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har.

 

The what… detta får deltagaren

  • lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen
  • hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till tex kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
  • en gemensam, samlad kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet
  • en modell för att vända utmaningar till möjligheter
  • riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats