Ibland verkar det som att få saker får igång oss lika mycket som tyckandet om politiska åsikter, ipads i skolan eller vad vi har möten till.

Ett bra möte drivs av en lust, en kreativ tanke och en nerv.

Jag älskar möten. Riktigt bra möten alltså. Dåliga möten tycker jag mindre om. Så, för att hålla min förälskelse vid liv, vårdar jag relationen. Det finns flera svaga punkter i en mötessituation som ganska enkelt och tydligt sätt kan förändras och blir alldeles, alldeles underbar.
Såhär:

Före
1 Ge deltagarna information några dagar innan om syftet med mötet och inforation om deltagaran ska förbereda sig på något.

2 Som mötesledare kan det vara en idé att föregå med gott exempel. Var i rummet/på platsen i god tid. Lägg bort eventuella störningar; både fysiska och de du har i huvudet.

Under
3 Gör en ordentlig check in; fråga de som kommer vad ni vill kunna fira när mötet är slut. Vissa förväntningar kan infrias, andra blir sedda och tydligt kommunicerade att de inte kommer att adresseras under just detta möte.

4 Ha en tydlig agenda (den som kommunicerades under punkt 1) med punker om markeras med I (informationspunk), S (samtalspunkt) och B (beslutspunkt). På det viset ser deltagaren när det förväntas lyssna (I), bidra (S) och fatta ett beslut (B).

5 Summera mötet 15 minuter innan mötestiden är slut. Gör en check out, baserad på punkt 3.

Efter
6 Använd mötets sista fem minuter (det är då avslutat enligt punkt 5) till att alla i lugn och ro kan lämna rummet/platsen.

7 Summera via mail eller annan kanal/plattform med tydliga action point på vad som förväntas enligt (I), (S) och (B).

Vill du ha hjälp med att komma igång? Ring .tobegin på 0730-61 57 57.