Som facilitator utvecklar du en förmåga att se helheten, att leda processer för att leda organisationsförändringar, skapa nya produkter eller tjänster. Den som faciliterar behöver alltså själv inte vara expert i ämnet/utmaningen som ska lösas, utan är istället kunnig på att designa och leda den process som leder fram till utmaningens lösning.

Under tre dagar får deltagaren:
1 Kunskap om hur du ökar engagemang, kreativitet, självledarskap och framåtrörelse
2 Kunskap om vilka beteenden som för en grupp framåt och vilka som – omedvetet – hindrar utveckling.
3 Processdesign för att skapa ramar och innehåll
4 Metoder och modeller för förändring och innovation
5 Metoder som kan användas för olika typer av strategiskt och kreativt arbete
6 Hantera förmågan att lösa komplexa utmaningar på kort tid

Utbildningen görs ett par gånger om året tillsammans med Berghs School of Communication. Läs mer om det här.