Att få den gemensamma kunskapen i ett företag eller i en organisation att lösa komplexa problem kan vara svårt. Därför behöver du lära dig att använda processer och tekniker för facilitering och processledning. Genom att innovera – transformera – testa – utvärdera – testa igen kan du få produkter, arbetskulturer och affärsmål att bli enastående.

Som processledare behöver du ha tillit till just processen snarare än att drivas av fasta riktlinjer och redan utsatta mål. Att vilja förändra, innovera och våga prova – misslyckas – lära – göra om är utvecklingsmöjligheter som identifierar en processledare. Det handlar om att uppdatera sina metoder för ledarskap och att kunna ta ledarskap över de processer och människor som är delaktiga.