Du har samlat de deltagare som ser framemot den workshop du ska hålla. Deltagarna har avsatt en viss tid och förväntningarna från allas håll bör vara att kunskapsdelning sker, inspiration ges bort och tas emot och att någon slags förändring definieras.

För att få detta att hända behöver du, som facilitator, ha en plan. En tvåtimmarsworkshop kan läggas upp på detta sätt:

1 Check in: Varför är vi här? Finns det några regler att ta hänsyn till? Vilka förväntningar kan infrias?
2 Utmaning: Hur ser vår utmaning ut? Vad är det vi vill/behöver/väljer att förändra?
3 Inspiration: Ett inspirationspass om ämnet, om något närliggande eller om något längre bort.
4 Kreativ övning: Låt deltagarna involveras.
5 Sammanfattning: Vad har kommit fram under punkt 2, 3 och 4?
6 Kreativ övning: Låt deltagarna involveras.
7 Slutsats: Vad har vi lärt oss?
8 Check out: Hur gå vi vidare?

Enjoy!

Category
Tags

No responses yet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *