.tobegin och Charlotta träffade Geta Kroon för flera år sedan. Snabbtänkt, smart och smidig med att lära ut.

Geta brukar prata om att företag och organisationer behöver utveckla sitt varumärke, helt enkelt för att öka kännedomen, genomslagskraften, stärka relationen med kunder/medlemmar, höja lönsamheten eller för att man gått vilse bland sina konkurrenter.  Med hjälp av en modell som ligger till grund och ger riktlinjer för all intern och extern kommunikation kan lösningen vara nära.

Varumärkesutveckling.nu använder sig av en modell som heter Brand Wheel och utgår från tanken ”Varför låta någon annan utveckla varumärket när du kan det själv?” Modellen hjälper uppdragsgivare att kunna ta fram och utveckla en varumärkesplattform på egen hand, på ett snabbt och ändå bra sätt.

Modellen Brand Wheel är en beprövad process för att metodiskt ringa in ett företags varumärkeskärna, dess Brand Essence. Metoden är ett sätt att strukturera konsumentens uppfattning om ett varumärke utifrån en beskrivning av varumärkets egenskaper (vad varumärket är), fördelar (vad varumärket gör), värden (hur varumärket känns) och personlighet (vem varumärket är). Arbetet sammanfattas i ett Brand Essence (varumärkets kärna). Denna kärna kan beskrivas med en eller två meningar där innebörden är det viktiga, inte själva formuleringen.

Ett Brand Essence ska leva upp till tre kriterier. Det ska vara beskrivande (berätta vad varumärket gör), särskiljande (inte likna annat märke i branschen) och motiverande (locka till handling).

Ganska ofta kan en smart idé vara att plocka in en processledare som effektivt kan säkerställa att det görs på allra bästa sätt. En av dem är Geta Kroon.

Geta brukar säga att ett strategiskt varumärkesarbete handlar om att hitta, inte att hitta på. Om att söka efter det som redan finns och är bra. Om att förädla, göra det attraktivt och kommunicerbart.

Visst låter det bra? Brand Wheel. bring it on.

 

 

 

Category
Tags

No responses yet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *