Lisa Nilsson Sandgren gillar kroppen. Och rösten. Och knoppen.
För att få vara med dessa tre saker hon tycker mycket om, har hon valt att arbeta med presentationsteknik. Hon har eget företag, hänger med både stora grupper i ännu större organisationer, med individer och med den yngre framtiden i klassrummet.

För att övertyga de som lyssnar tycker Lisa det är smart att ta hänsyn till modellen Ethos, Pathos och Logos:

Ethos
Know me, like me, trust me och sen… – buy me. Det kan låta som en floskel och är säkert sagt av den typiske säljaren, men det kan vara värt att fundera över. För att vi ska vilja lyssna och lita på någon vill vi alltid förstå vem personen är.
Hur du uppfattas; din trovärdighet, karaktär, kompetens och personlighet är alltså viktiga saker. De som lyssnar ska känna förtroende för dig och känna att du vill dem väl.

Logos
Vi som lyssnar vill att du ska veta vad du pratar om och vill höra dina logiska argument; bevis, fakta, statistik, det rationella som talar till förnuftet. Vi gillar bevis, saker som är oemotsagda och sanna. Så, statistiken och bevisen är förstås valda med omsorg av dig.

Pathos
Vi tar sällan beslut med hjärnan utan med magen. Känslor vinner dessutom över förnuft. Pathos handlar om att väcka känslor hos de som lyssnar. Det kan du till exempel göra med argument som talar till åhörarnas rädsla, medkänsla, ilska eller stolthet. Men, framförallt handlar det om ditt eget engagemang, att du själv tror på det du säger och framför allt h u r du gör och säger saker. Folk gör inte som du säger utan som du gör. Detta måste förstås övas – så att det som står så snyggt på ditt talmanus kan få komma ut på det sätt som du tänkt.

Just move me, dude.