Vad vill du åstadkomma?

Det finns en väg fram för alla tillfällen. Om du vill ta dig framåt, uppåt eller helt enkelt bara röra på dig. Att få till stånd verklig förändring handlar inte bara om att finna ritningen över det önskade läget. Det handlar oclså om att få alla att röra sig dit. Ett hållbart ledarskap vill se verkligheten ut flera perspektiv, engagera och involvera alla som berörs. Det kan vara en utmaning, eftersom de flesta männskor är inte förändringsbenägna. Utgångsläget är: ”nej, jag tänker inte ändra på något i min rutin”.

No one’s left behind.

Det är här modeller kommer in i bilden. De talar både till experten och nybörjaren. Till den som vill framåt och den som vill stå still. Alla medverkande får grammatiken till ett språk om samarbete och samproduktion. Att utgå från modeller är en ledarskapsmetod som ger hela gruppen möjlighet att påbörja förändringsarbetet tillsammans.
.tobegin erbjuder lotsning in i en modellbaserad kultur och bidrar till ökad samverkan före, under och efter ett förändringsarbete. Med modeller från boken Bästa Modellen introduceras du i ett möjlighetsorienterat synsätt. Varje fas av förändringsprocessen bjuder på sina unika utmaningar och .tobegin ger dig möjlighet att både navigera genom landskapet och ta tag i olika utmaningar längs vägen.

 .tobegin förändrar & tydliggör

I föreläsningar och workshops vänder vi på sanningar, vanor och verkligheter. Oväntade samtal utmanar och för utvecklingen framåt. Möjligheter och konkreta åtgärder identifieras.

.tobegin faciliterar & utvecklar

Att sätta igång ett samtal, skapa engagemang och leda en utmaning mot lösningen – det hjälper en facilitator till med. Resultatet kommer fort; engagerade människor, nya insikter och fördjupade kunskaper.

.tobegin delar nya kunskaper

Kunskapsdelning handlar om modet att se att delad kunskap kan vara en ny väg att gå. Genom att hitta kunskapsdelare – i sitt eget företag och bland befintligt eller nytt nätverk – skapas flera oväntade synergier.